Alain, technicus

"Oplossingen aanreiken,
daar ga ik voor"

Alain, 28 jaar - Technicus

Nathalie, dispatcher

"Zo snel mogelijk een technieker
sturen, daar ga ik voor"

Nathalie, 25 jaar - Dispatcher

Christophe, verzekeraar

"Het probleem van mijn klant
in goede handen geven, daar ga ik voor"

Christophe, 33 jaar - Verzekeraar

Georges, aannemer

"Een betrouwbare partner,
daar ga ik voor"

Georges, 54 jaar - Aannemer

Vaststellen van koudebruggen:
een koud kunstje

Een koudebrug is een verbinding in de buitenschil (gevel, dak of vloer) van een gebouw waar, door onvoldoende of incorrecte thermische isolatie een bovenmatige warmteoverdracht plaats kan vinden. Ter hoogte van deze koudebruggen ontstaat vaak condensatie met schimmelvorming tot gevolg. Cibor kan door middel van infrarood of warmtebeeldtechnologie koudebruggen lokaliseren en documenteren.

Koudebruggen zijn typisch te vinden:

  • In hoeken met buitenmuren
  • Boven ramen
  • Waar spouwmuren op de fundering rusten
  • Op plaatsen waar de isolatie ontbreekt of doorbroken is

Vaak ontstaat er een discussie tussen de huurder en de verhuurder naar aanleiding van dit soort problemen. Verhuurders geven aan dat de huurder de schade veroorzaakt door onaangepast woongedrag, de huurder stelt de verhuurder aansprakelijk voor bouwkundige gebreken. Cibor kan hier objectieve metingen uitvoeren over langere periodes aan de hand van speciale meetapparatuur die continu (maar haast onzichtbaar voor de bewoners) het klimaat in de woning registreert. Aan het einde van de meetperiode kan op basis van cijfers en grafieken objectief aangetoond worden hoe de problemen precies ontstaan.

Oorzaken van schimmelproblemen opsporen

Er is een quasi oneindig aantal soorten schimmels. Een aantal daarvan kunnen aanleiding geven tot ernstige gezondheidsproblemen. Schimmels treden op waar er vocht en organisch materiaal is. Cibor maakt gebruik van warmtebeeldcamera's voor het opsporen van ontbrekend isolatiemateriaal en koudebruggen. Daarnaast zetten we nog een ganse range aan technieken in om andere oorzaken van de schimmelvorming (lekkages, waterinfiltraties) op te sporen.

Vragen over het opsporen van koudebruggen of schimmels?

Wilt u meer weten over het opsporen van koudebruggen? Bespreek uw noden gerust met één van onze experten op het nummer 014 570 330 of stuur ons een mailtje.