Alain, technicus

"Oplossingen aanreiken,
daar ga ik voor"

Alain, 28 jaar - Technicus

Nathalie, dispatcher

"Zo snel mogelijk een technieker
sturen, daar ga ik voor"

Nathalie, 25 jaar - Dispatcher

Christophe, verzekeraar

"Het probleem van mijn klant
in goede handen geven, daar ga ik voor"

Christophe, 33 jaar - Verzekeraar

Georges, aannemer

"Een betrouwbare partner,
daar ga ik voor"

Georges, 54 jaar - Aannemer

Lekdetectie in brandstoftanks

Cibor controleert uw tank op dichtheid. Een lek in een olie- of mazouttank betekent niet alleen een kostelijk verlies aan brandstof, maar ook een gevaar voor het milieu. De experts van Cibor geven u snel uitsluitsel, zodat u weet waar u aan toe bent. Na controleren van uw tank kan u ook een conformiteitsattest bekomen om bij eventuele verkoop te bewijzen dat uw tank lekvrij is.

Betrouwbare tankcontrole

Preventie van verontreiniging begint bij een betrouwbare tankcontrole. Cibor controleert uw ondergrondse tank met de recentste technieken en de modernste gereedschappen. Door een combinatie van, drukproef, visuele controle en diktemetingen stellen we niet alleen lekken vast, maar vinden we ook de zwakke plekken waar mogelijk perforaties kunnen ontstaan in de toekomst. Eventuele lekken worden vakkundig hersteld. Cibor beschikt over een gamma speciaal ontwikkelde coatings die de inwendige en de uitwendige corrosie stoppen. Perforaties worden duurzaam hersteld of voorkomen. In extreme gevallen creëren we een tank-in-de-tank.

Lek opsporen in olietanks

Cibor kan ook zorgen voor een permanent lekdetectiesysteem voor uw brandstof- of chemicaliëntanks. De tank wordt door middel van een extra kunststofwand in de tank dubbelwandig gemaakt zonder hem uit te graven. De dichtheid van uw tank wordt dan voortdurend gecontroleerd door een lekdetectietoestel dat het niveau van de in de tussenruimte tussen buiten- en binnenwand heersende onderdruk bewaakt. Valse alarmen zijn quasi uitgesloten. Enkel indien één van de beide wanden van de tank ondicht wordt, gaat het alarm af. Er kan echter nooit product weglopen omdat er een dubbele barrière is. Naargelang het opgeslagen medium bestaat de dubbele wand uit een kunststoffolie of uit een stijve epoxybekleding. De aan de media aangepaste bijhorende lekdetectietoestellen worden ook door ons geleverd en geplaatst.

Vragen over lekdetectie of permanente lekdetectiesystemen?

Heeft u vragen over lekdetectie, dichtingscontrole of permanente lekdetectiesystemen voor tanks? Praat dan gerust eens met één van onze experten op het nummer 014 570 310 of stuur ons een mailtje.