Alain, technicus

"Oplossingen aanreiken,
daar ga ik voor"

Alain, 28 jaar - Technicus

Nathalie, dispatcher

"Zo snel mogelijk een technieker
sturen, daar ga ik voor"

Nathalie, 25 jaar - Dispatcher

Christophe, verzekeraar

"Het probleem van mijn klant
in goede handen geven, daar ga ik voor"

Christophe, 33 jaar - Verzekeraar

Georges, aannemer

"Een betrouwbare partner,
daar ga ik voor"

Georges, 54 jaar - Aannemer

Cibor voor bedrijven: probleemoplossend, volgens afspraak en veilig:

Betonbewerkingen

Boren en zagen van openingen in beton voor leiding- of kanaaldoorvoeren, afzagen van sokkelfunderingen, inboren en plaatsen van verankeringen inclusief afleveren van rekennota's, uitzagen van nieuwe deuropeningen in beton- en metselwerkwanden, selectieve stof- en trillingsvrije sloopwerken kunnen allemaal voor u door Cibor uitgevoerd worden.

We maken duidelijke afspraken en respecteren ten allen tijde de afgesproken planning. We maken niet alleen de nodige risicoanalyses en een veiligheidsplan op, maar we zorgen uiteraard ook dat onze mensen alle vereiste individuele veiligheidsuitrustingen ter beschikking hebben voor aanvang der werken. Binnen het kader van ons VCA-systeem zijn periodieke keuringen van alle uitrustingen en machines vanzelfsprekend.

Vaak zijn niet alleen de planning en veiligheid van belang, maar dient ook vooral zeer proper gewerkt te worden (in kantoren, clean rooms, productieomgevingen, enz.). Dat is een kolfje naar onze hand.

Lekdetectie, bouwpathologie en speciale hersteltechnieken

Lekken in sprinklerleidingen, infiltraties via daken en gevels, thermische lekken in diepvrieshallen, tocht- en ventilatieproblemen, geurhinder,... zijn problemen die we voor u kunnen aanpakken.

Door middel van onze relining-techniek kunnen we diverse soorten afvoerleidingen, die onder vloeren of in andere niet-toegankelijke constructies zitten, herstellen met een minimum aan breekwerken, zonder uw dagelijkse routine te verstoren.

Heeft u een betrouwbare partner nodig? Bespreek dan gerust uw noden met één van onze experten op het nummer 014 59 22 03 of stuur ons een mailtje.