Een lek in een leiding van de centrale verwarming laat zich niet zo eenvoudig opsporen. Dat bewijst de volgende situatie bij één van onze klanten. Die constateerde drukverlies, maar de installateur kon de oorzaak niet achterhalen. Op zo’n moment zetten wij de grote middelen in: lekdetectie via infrarood.

Camera-inspectie van de leidingen met infrarood

De meeste leidingen van de centrale verwarming liggen mooi ingebed in een vloer of wand en zijn dus onmogelijk toegankelijk zonder breekwerk. Bovendien weet je op zo’n moment ook niet waar je precies moet gaan breken. Gelukkig beschikken wij over speciale infraroodcamera’s waarmee we tot diep in de buizen kunnen doordringen.

Lekdetectie via infrarood

Onze technicus, die een opleiding thermografie achter de kiezen heeft en gewapend is met een state of the art infraroodcamera, kon snel de exacte locatie van het probleem detecteren. Het was vervolgens een koud kunstje om op die plek de vloer open te breken en het lek te herstellen. En dat met een minimum aan overlast.

Meer weten over onze lekdetectie met infraroodcamera?

Wil u meer weten over camera-inspectie van leidingen en lekdetectie met infrarood? Contacteer ons gerust!

Een mooi afgewerkt gebouw is klaar voor oplevering, maar dan blijkt plots dat het dak lekken vertoont. Het is vaak voer voor verhitte discussies tussen architect, hoofdaannemer en dakwerker. Cibor helpt zulke situaties te voorkomen door preventieve dakcontrole van waterdichtingen.

Wat is preventieve dakcontrole?

We voeren preventieve dakcontroles uit tijdens de bouwfase, bij voorkeur vóór het dak voorzien wordt van ballast. Zo kunnen we eventuele gebreken en lekken vroegtijdig opsporen en herstellen. Daarbij houden we ook rekening met gebreken die nog niet onmiddellijk aanleiding geven tot problemen, maar dat in de toekomst wel kunnen doen, zoals een deels onthechte naadverbinding.

Welke daken kunnen we preventief controleren?

Elk plat dak kan aan een preventief onderzoek onderworpen worden, ongeacht de dakbedekking. Voor bijna elk type dakopbouw bestaat een gepaste onderzoekstechniek.

Lekdetectie van een dak in de praktijk

Preventieve dakcontrole van een bitumineuze waterdichting op een plat dak in Knokke.

We lokaliseren meettechnisch de potentiële lekken en duiden ze aan. Op bovenstaande foto zijn bijvoorbeeld posities nr. 14 en 15 gemarkeerd. Men kan nu de nodige correcties uitvoeren om problemen te voorkomen.

Meer weten?

Wil u meer te weten komen over preventieve dakcontrole? Contacteer ons gerust!

Cibor schuurt de eigen kantoren:

Begin februari zullen zowel de afdeling Bouwpathologie alsook enkele ondersteunende diensten (boekhouding, HR en veiligheid) nieuwe kantoren betrekken. Deze worden momenteel gerealiseerd binnen het bestaande volume van het pas in 2016 betrokken hoofdkwartier van de Cibor groep in Meerhout. Het gebouw was bij het ontwerp weliswaar “op de groei” voorzien, maar dat de ontwikkelingen zo snel zouden gaan was eigenlijk niet gepland.

Door een foutje van de vloerder moest een deel van de reeds geplaatste vloertegels terug verwijderd worden. Gelukkig is Cibor specialist in het wegschuren van lijmresten, zodat een grote achterstand in de planning kon vermeden worden! Toch handig als je veel kennis en uitrusting in huis hebt! Zo komt de bouwheer de aannemer te hulp…

Bij de renovatie van de C&A te Brussel wordt er o.a. een nieuwe lift geplaatst. Hiertoe dienen op verschillende verdiepingen openingen in de vloerplaten gecreëerd te worden voor de nieuwe liftschacht.

Er moest in de kelder een opening van +/- 2.5m x 2.5m in een vloerplaat van 1.40m dikte gemaakt te worden. Niet alleen was de ruimte niet bereikbaar voor ietwat grotere machines, maar tevens diende de opening trillings- en stofvrij alsook op een geluidsarme manier gemaakt te worden. In totaal diende +/- 21 ton beton verwijderd te worden. Het grondwater stond ook hoger dan het niveau van de vloerplaat.

Kolfje naar de hand van onze specialisten. Cibor schakelde onder meer 2 boor-robotten in welke zelfstandig de gaten konden boren. Enkel de installatie en het verwijderen van de boorkernen diende door de “human operator” te gebeuren.

Het geheim van de goede werking zit hem natuurlijk wel in het correct op- en instellen van de boorautomaten. Het denkwerk kunnen ze dus (nog) niet overnemen.

Na weer een succesvolle herstelling van een afvoer middels koustechniek in Houyet (provincie Namen), effe de faciliteiten checken van de lokale kayak verhuur aan de oevers van de Lesse. Super mooie streek, aangename mensen en lekker eten! Must do!

Onze opdrachtgever vernieuwt een aanlegkade van een groot petrochemisch bedrijf in de Antwerpse haven.

Cibor werd gevraagd om – binnen een strakke planning – 1.800 wapeningsstaven diam. 32mm, 40cm diep in te boren en chemisch te verankeren. Een sterk team gespecialiseerde boorders, een goede werkvoorbereiding en state of the art uitrusting zorgen ervoor dat de planning vlot gerespecteerd kan worden. Er zullen zomaar even 6 paletten 2-componenten verankeringsspecie opgespoten worden. De schepen zullen op het voorziene tijdstip terug kunnen aanleggen!

Nu alleen nog wat extra capaciteit op de snelwegen naar en van Antwerpen voorzien!

In de Ghelamco Arena had men in een bepaalde zone in de kantoren en business seats regelmatig last van een onaangename geur.

Diverse partijen hadden reeds allerlei onderzoeken uitgevoerd. Vruchteloos…

Toen besloot men beroep te doen op de experten van Cibor. Middels de eigen ontwikkelde SDTP-techniek werd de oorzaak binnen de 2 dagen gevonden.

Niets stond toen nog de Buffalo’s in de weg om Tottenham “een poepje te doen ruiken”. En er kon na de match vrijuit geademd en gevierd worden!

Al jaren hadden bewoners van de appartementen boven het KBC-kantoor te Wemmel last van waterinfiltraties bij regenval.

Niettegenstaande meerdere experten en aannemers reeds een oorzaak hadden proberen te vinden en diverse ingrepen hadden laten uitvoeren, bleven de bewoners regelmatig met geheimzinnig opduikende waterplassen in hun woonruimtes zitten.

Onder het motto “we geven geen opinies maar proberen proefondervindelijk problemen aan te tonen”, werd een onderzoeksmethodiek geformuleerd door de ingenieurs van de afdeling Bouwpathologie van Cibor. Hierbij werd de gevel van het gebouw onderworpen aan intensieve, selectieve, gecontroleerde en gemonitorde belastingsproeven. Hierbij werd gebruik gemaakt van een imposante hoogtewerker om het onderzoek efficiënt te kunnen uitvoeren.

Vrij snel hadden de gespecialiseerde technici van Cibor de oorzaak gedefinieerd. Voor één keer waren de bewoners blij dat het water bij hen binnen liep. Zo wisten ze immers dat de oorzaak gevonden was en de oplossing nabij.

Bij de renovatie van een historisch pand in Antwerpen stelde men hardnekkige vochtschade vast. Deze bleek – na een deskundig onderzoek door een Cibor-technieker – veroorzaakt te worden door een kapotte afvoer. Deze liep echter onder een waardevolle originele vloer.

Daarom werd Cibor gevraagd de afvoer te vernieuwen door het inbrengen van een liner. Dit moest toelaten om de originele vloer intact te houden. Cibor haalde enkele tegels weg zonder deze te breken. De liner werd ingebracht over een 7-tal meter.

De oude bezoekput werd met een geëigend product terug waterdicht gemaakt. De originele verwijderde vloertegels werden mooi terug geplaatst. En problem solved!

De afdeling Bouwpathologie van Cibor houdt zich niet enkel bezig met het opsporen van de oorzaak van effectieve lekken in daken en andere delen van de gebouwenschil, maar voert steeds meer preventieve controles uit.

Doel van deze interventies is het inspecteren van nieuwe waterdichtingen teneinde gebreken aan te duiden, zodat deze gecorrigeerd kunnen worden vooraleer het gebouw of de constructie opgeleverd wordt.

Steeds meer aannemers en dakwerkers doen beroep op onze diensten om daken te laten controleren vooraleer er ballast op komt. Op die manier worden problemen achteraf voorkomen. Deze preventieve controles geven gemoedsrust aan zowel de hoofdaannemer, het dakdichtingsbedrijf als de bouwheer.

Bij KPMG in Amstelveen wordt een nieuwe daktuin geplaatst. Teneinde problemen na het ballasten te voorkomen vroeg het nederlandse dakbedekkingsbedrijf aan Cibor om een preventieve controle van de nieuwe waterdichting uit te voeren. Het feit dat Cibor in de loop der jaren eigen technieken en controlemethodes heeft ontwikkeld, sterk gespecialiseerde, getrainde en ervaren techniekers kan inzetten en ook duidelijk, snel en objectief rapporteert, gaven de doorslag om Cibor ook deze opdracht toe te vertrouwen.

Net zoals auditors als KPMG objectief en volgens alle regels van de kunst de boeken van hun klanten controleren, “audit” Cibor nieuwe waterdichtingen. “State of the art” technieken, geschoolde en gemotiveerde techniekers-inspecteurs en objectieve, neutrale rapportering. Vertrouwen gevend ook tot in Amstelveen

De onlangs door onze opdrachtgever gegoten vloer van een inkuiping werd door zijn klant niet geaccepteerd wegens te ruw. Uitbreken en herstorten was gelukkig niet nodig. Cibor schuurde de vloer zodanig dat het ingenieursburo aangesteld voor de werfopvolging alsnog zijn akkoord voor aanvaarding kon uitspreken.

Eén van de topattracties in Bellewaerde park is de Huracan. Dit is een overdekte rollercoaster die ook door het dak van het gebouw gaat om daarna weer naar binnen te gaan.

Er waren echter sterke infiltraties bij regenval. De eigen techniekers en ingeschakelde dakwerkers vonden de oorzaak van het probleem niet.

Daarop werden de specialisten “bouwpathologie” van Cibor te hulp geroepen.

Door middel van gerichte proeven en inzet van de modernste apparatuur werden lekkages via de aansluiting tussen steeldeck en wand in het gebouw van de attractie aangetoond. Dat is de insteek van de Cibor interventies. Geen opinies geven m.b.t. mogelijke oorzaken maar meettechnisch proberen gebreken te bewijzen. En op het einde had onze technieker nog wel even tijd voor een ritje…

Map of technicians

Een afspraak maken

Heeft u een lek of kunnen we u op een andere manier helpen?

Icon of talking person

Onze klanten vertellen

Tevreden klant over de professionele aanpak van onze technieker
Uw technieker dacht mee na over het probleem en bood eveneens de meest elegante oplossing aan. Niet zomaar effe de...
Neem contact op
Blijf op de hoogte

Wil u op de hoogte blijven van onze recente ontwikkelingen, innovatieve projecten en openstaande vacatures, schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.